פרשת תרומה - מתכון להשכנת הבורא


עלינו לא רק להחדיר קדושה בעניינים הגשמיים על ידי לימוד תורה וקיום מצוות, אלא להפוך את כל העניינים שלנו בעצמם לענייני קדושה.


ה' מצווה את בני ישראל לנדב תרומה לשם בניית המשכן ואומר "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

אומרים חז"ל: "בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד". כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח שישכון לא רק במשכן ובמקדש, אלא גם בתוך כל יהודי ויהודי.

מהו המתכון להשכנת הבורא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו?

ובכן, כשם שהמקדש הגשמי עשוי היה מחומרים גשמיים כגון עצים ואבנים, זהב, כסף, נחושת, וכו', והחומרים הגשמיים הללו היו לא רק מקום להשראת השכינה אלא הם בעצמם נהפכו לקדושה, כך צריך להיות גם במקדש הרוחני – עלינו לא רק להחדיר קדושה בעניינים הגשמיים על ידי לימוד תורה וקיום מצוות, אלא להפוך את כל העניינים שלנו בעצמם לענייני קדושה.

רצונו האמיתי של הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בעולם הזה הגשמי במקומות הנמוכים והתחתונים ביותר ולכן גם העיסוקים הפרטיים של האדם, שאינם מעשי מצוות, אלא צרכים גשמיים וענייני הרשות, גם הם הופכים להיות אמצעי המקשר ומחבר אותו עם הקדוש ברוך הוא, ובזאת מקיים היהודי את הפסוק "בכל דרכיך – דעהו".

בכך גם בא לידי ביטוי עצם הקשר והחיבור בין העליונים לתחתונים, בין הקדוש ברוך הוא לנבראים, קשר שהחל על ידי ובאמצעות מתן התורה והמצוות לעם ישראל וממשיך בהחדרת קדושה לענייני החולין שלו.

בנוסף, חפץ הקדוש ברוך הוא שכל עם ישראל ישתתף בבניית המשכן, החכם ועם הארץ, העשיר והעני, הצדיק והרשע, ודווקא משום כך שוכן הוא בתוך כל אחד ואחת מישראל.


שבת שלום ומבורך!הוסף תגובה :

שמך :
נושא התגובה :
תגובה :מותנה ברכישת אות אחת (בעלות 6 ₪)


 

 

שלח לחבר
הזמן את חברך לצפות בדף זה

הדואר שלך


הדואר של החבר

    
 
מדורי פרשת השבוע:
 
.
 
אתרי הללויה נוספים:
 
אות בספר תורה

לרפואת מאיר אוריאל בן עידית ולעילוי נשמת מאיר בן תמו

Created by Jewtech